Dutý plastický trojúhelník

Trojúhelníky se šijí kombinací peyote a herringbone stehu z jedné velikosti rokajlu, pro přehlednost budu používat dvě trochu odlišné barvy (dva odstíny tmavě červené - jedny budeme označovat jako "matné", druhé jako "AB") pro střed šitý peyote stehem a rohy, šité herringbone stehem, ale jakmile si toto schéma osvojíte, můžete začít experimentovat různými barvami a vzory. Použijte co nejpravidelnější rokajl, ne sekaný.

Návod ve formátu .pdf si můžete stáhnout tady

1)

Fotonávod - 3D trojúhelník Navlečeme si korálky v následujícím složení: 2 AB, 5 matných, 2 AB, 5 matných, 2 AB, 5 matných. (místo pěti matných můžeme navléct i jiný lichý počet – záleží na tom jak velký trojúhelník chceme mít.)


2)

Fotonávod - 3D trojúhelník Konce niti svážeme dohromady, vznikne nám kroužek. Uzlík se nachází před dvěma AB korálky.


3)

Fotonávod - 3D trojúhelník Provlečeme nit jedním vedlejším AB korálkem


4)

Fotonávod - 3D trojúhelník Navlečeme dva AB korálky a jehlu protáhneme vedlejším AB korálkem


5)

Fotonávod - 3D trojúhelník Navlečeme jeden matný korálek a následně provlečeme niť druhým matným korálkem z původního kroužku (peyote steh)


6)

Fotonávod - 3D trojúhelník Obdobně přidáme ještě dva matné korálky. Při přišivání posledního matného korálku provlečeme nit prvním z další dvojice AB korálků …


7)

Fotonávod - 3D trojúhelník … a opět navlečeme dva AB korálky a opakujeme postup od kroku 4) na zbývajících dvou hranách. Na každé hraně tedy přidáme dvojici AB korálků a tři matné korálky


8)

Fotonávod - 3D trojúhelník Když ušijeme všechny tři hrany, dostaneme se zpátky do bodu, kde jsme začínali. Nit musíme provléct jak AB korálkem z počátečního kroužku, tak prvním AB korálkem z této řady, aby se trojúhelník nekroutil. (takže jehlu protáhneme dvěma AB korálky nad sebou)


9)

Fotonávod - 3D trojúhelník Takto vypadá trojúhelník po ušití první řady Další řady budeme šít obdobně, pouze počet přidávaných matných korálků v každé další řadě bude o jednu vzrůstat (tedy v další řadě přidáme na každé hraně dvojici AB korálků a čtyři matné korálky, v další řadě budeme na každou hranu zase přidávat dvojici AB korálků a pět matných korálků a tak dále ... )
Zatím vypadá celkem pokrouceně, ale s přidávám řad se to srovná
Nezapomeňte na to, že na konci každé řady děláte "přechod" - podobně jako v kroku 8, kdy musíte protáhnout dvěma AB korálky nad sebou.


10)

Fotonávod - 3D trojúhelník Takto vypadá trojúhelník po několika dalších přidaných řadách.


11)

Fotonávod - 3D trojúhelník Nit vychází z jednoho „sloupce“ AB korálků. Teď musíme vzít jehlu a provléct niť celým vedlejším sloupcem tak, abychom ji dostali do středu trojúhelníku.


12)

Fotonávod - 3D trojúhelník Na obrázku je šipkou znázorněno místo ze kterého vychází nit po provedení předchozího kroku


13)

Fotonávod - 3D trojúhelník Na nit navlečeme jeden matný korálek a provlečeme nit následujícím trčícím matným korálkem (opět peyote steh) Přidaný korálek je na obrázku znázorněn šipkou. Obdobně přidáme ještě jeden korálek


14)

Fotonávod - 3D trojúhelník Na konci řady nit vychází matným korálkem ven. Navlečeme dva AB korálky a jehlu protáhneme prvním trčícím matným korálkem ze sousední vnitřní hrany. Stejným způsobem ušijeme řadu po obvodu celého vnitřního trojúhelníka.


15)

Fotonávod - 3D trojúhelník Pozor. I při šití druhé strany musíme při přechodu do další řady provléct niť dvěma korálky. Tady se ale toto přecházení nebude odehrávat v rohu při navlékání AB korálků, ale na začátku "matné" řady. Na obrázku je znázorněn přechod z první do druhé řady. Navlečeme dva AB korálky patřídí do první řady a následně provlečeme nit dvěma matnými korálky za sebou, čímž první řadu uzavřeme.
Pozor - konec řady se nemusí nacházet vždycky na začátku "matné" řady - záleží na tom, kde začnete aktuální řadu šít. Také si dejte pozor na to, že v každé řadě se přechod může posouvat - nespoléhejte se tedy na jeho umístění na začátku, ale pečlivě si jej v každé řadě hlídejte.


16)

Fotonávod - 3D trojúhelník Po ušití první řady již můžeme pokračovat stejně jako při šití základního trojúhelníka. Matnými korálky šijeme peyote stehem, v rozích vedeme nit z AB korálku, navlečeme dva AB korálky, nit vedeme vedlejším AB korálkem a dál už opět pokračujeme v peyote stehu. V každé řadě nám přibyde jeden matný korálek.


17)

Fotonávod - 3D trojúhelník Šijeme tak dlouho, dokud nebudou obě strany trojúhelníku stejně velké.


18)

Fotonávod - 3D trojúhelník Jakmile tohoto dosáhneme, ušijeme ještě jednu řadu, s tím rozdílem že do rohů přidáváme místo dvou AB korálků pouze jeden (podobně jako při "ukončování" plochého trojúhelníku). Tím dosáhneme toho, že jedna část trojůhelníku bude o řadu větší než druhá.


19)

Fotonávod - 3D trojúhelník Po ušití této řady zjistíme, že krajní korálky obou stran trojúhelníka do sebe zapadají (na obrázku například vidíme, že korálek označený bílou šipkou zapadá do mezery označení černou šipkou)


20)

Fotonávod - 3D trojúhelník Obě otevřené strany sešijeme k sobě. Jak? Jednoduše. Pokračujeme peyote stehem, ale namísto přidávání nových korálků do mezer přidáváme „zapadající“ korálky z druhé strany trojúhelníka. V rozích pracujeme podobně. Na jedné straně jsou dva AB korálky, na druhé straně je jeden AB korálek, který zapadá mezi ně.


21)

Fotonávod - 3D trojúhelník Hotový trojúhelník


Obdobně můžeme ušít jakýkoliv dutý tvar, záleží jen na tom, kolik sekvencí (2,x), kde x je liché, navlékneme na začátku za sebe ;)