Herringbone dutinka ze čtyř

Návod ve formátu .pdf si můžete stáhnout tady

1)

Fotonávod - plochý herringbone Připravíme si rokajl dle našeho výběru – tentokrát si klidně vystačíme i s méně pravidelným rokajlem, ve stehu se to ztratí. Dále si nachystáme jehlu a hroooomadu nitě. V návodu si popíšeme rovnou herringbone dutinku a na závěr si povíme jednoduchý fígl, jak z rovné dutinky udělat kroucenou.


2)

Fotonávod - plochý herringbone Navlečeme si čtyři korálky


3)

Fotonávod - plochý herringbone A oba konce nitě zasukujeme. Vytvoří se nám čtvereček.


4)

Fotonávod - plochý herringbone Jehlu protáhneme dvěma horními korálky


5)

Fotonávod - plochý herringbone Následně navlečeme dva korálky a niť provlečeme dvěma korálky našeho základního čtverečku (korálek, kterým provlečeme nit jako první je na obrázku označen šipkou)


6)

Fotonávod - plochý herringbone Tím přidáme ke čtverečku další dva korálky. Niť nyní vychází z prostřední dvojice korálků. Protáhneme ji dvěma nově přidanými korálky ...


7)

Fotonávod - plochý herringbone … tak, aby nit vycházela z krajní dvojice korálků


8)

Fotonávod - plochý herringbone Podobně jako v kroku 4 přidáme dva korálky. Niť nyní vychází z předposlední řady korálků. Pozor: Obrázek je oproti předchozímu otočený!


9)

Fotonávod - plochý herringbone Nit vedeme skrz poslední dva korálky. Poté nit protáhneme prvními dvěma korálky (označeno šipkou)


10)

Fotonávod - plochý herringbone Když nit nyní utáhneme, vznikne nám krychlička.


11)

Fotonávod - plochý herringbone Abychom krychličku „uzavřeli“, musíme ještě jednou provléct nit dvojicí korálků, na obrázku označenou šipkou. (provlékáme ve směru šipky)


12)

Fotonávod - plochý herringbone Toto je hotová krychlička, otočená tak aby průvleky korálků byly kolmé na podložku. Základ máme hotov.


13)

Fotonávod - plochý herringbone Navlečeme dva korálky a následně provlečeme nit dvěma korálky ve směru šipky Nit bude nyní vycházet na spodní straně krychličky


14)

Fotonávod - plochý herringbone Nit vychází na spodní straně krychličky. Provlečeme ji dvěma korálky ve směru šipky


15)

Fotonávod - plochý herringbone Nit nyní vychází z korálku označeného šipkou


16)

Fotonávod - plochý herringbone Navlečeme dva korálky, jehlu vedeme v místě vyznačením šipkou skrz dva korálky směrem dolů.


17)

Fotonávod - plochý herringbone Nit nyní vychází ze spodní strany.


18)

Fotonávod - plochý herringbone Nit protáhneme ve směru šipky, podobně jako v kroku 13, ale provlečeme ji všemi třemi korálky.


19)

Fotonávod - plochý herringbone Postup se nyní už bude s mírnými úpravami opakovat. Nit vychází z jednoho z vrchních korálků. Navlečeme dva korálky (označeny šipkami) a jehlu protáhneme jedním vedlejším korálkem směrem dolů


20)

Fotonávod - plochý herringbone Nit nyní vychází z korálku označeného červenou šipkou. Následně protáhneme nit korálkem označeným černou šipkou (zdola nahoru.)


21)

Fotonávod - plochý herringbone Obdobně jako v kroku 19 přidáme další dva korálky Nit bude směřovat dolů.


22)

Fotonávod - plochý herringbone Nit protáhneme nahoru obdobně jako v kroku 20, ale tentokrát musíme protáhnout nit nahoru dvěma korálky - jsou označeny červenou a černou šipkou.


23)

Fotonávod - plochý herringbone Opakujeme kroky 18 – 21 tak dlouho, dokud nedosáhneme požadované délky. Zakončíme třeba kalotou nebo kaplíkem